Pave Edge’i ääristuse paigaldamine on lihtne, kiire ja puhas töö võrreldes betoonist äärekivide paigaldamisega. Ääristuse paigaldamine ei nõua erilisi oskusi ega erilisi töövahendeid. Piisab haamrist, saest ja ühest oskajast mehest.

Õigesti paigaldatud Pave Edge teeäärise ristlõige:

Pave Edge ääris paigaldatakse servapidi tänavakivide ja liiva alla nii, et ääris toetub kõvale tihendatud aluspinnale.

Tihendatud aluspind peab ulatuma vähemalt 25cm kaugemale äärest, kus lõpevad tänavakivid. See tagab teekonstruktsiooni püsivuse.

Ääris kinnitatakse 30cm pikkuste naeltega teekatte tihendatud aluspinna külge. Naelte jaoks on äärises olemas spetsiaalsed naela augud juba ettemääratud kaugustega.

Jäigal äärisel on kulu 8 naela 2,4 meetri peale.

Painduval äärisel on kulu 10 naela 2,4 meetri peale.

Pave Edge äärist on lihtne lõigata, ühendada ja kinnitada.

Pvc-materjalist mooduleid ühendatakse spetsiaalse ühendustoruga, mis on tootel kaasas. Pave Edge ääris kinnitatakse maapinna külge naeltega.
Ääriseid on võimalik lõigata õigesse mõõtu tavalise saega.

Pave Edge äärist on võimalik erinevalt betoonist äärekivist paigaldada nii enne kui ka peale teekivide paigaldamist.
See annab paigaldamisele rohkem paindlikkust ja võimaldab parandada teekivide paigaldusel tekkinud vead, sest äärist on lihtne ümber paigutada.

Ääris on vajadusel ka lihtsasti taaskasutatav.

Küsimused ja vastused

Naelte jaoks on äärises olemas spetsiaalsed augud juba ettemääratud kaugustega. Jäigal äärisel on kulu 8 naela 2,4 meetri peale. Painduval äärisel on kulu 10 naela 2,4 meetri peale.

Ei, see pole vajalik. Pave Edge sobib ka siis kui aluspind on ainult 20 cm. Oluline on, et teekatte tihendatud aluspind on vastavuses konkreetse tee otstarbega! Tavaliselt on see informatsioon saadaval sillutiskivi spetsifikatsioonis.

30cm pikkused naelad on piisava pikkusega. Pikemaid, näiteks  40cm naelu, pole vaja isegi siis kui tihendatud aluspind on sügavam kui 30 cm.